Phòng Đào tạo và Khoa học Công nghệ

PTIT-kết nối tri thức và mang đến cho Sinh viên sự trưởng thành về nhân cách.
Bạn đang xem: Trang chủ Chương trình đào tạo Đại học chính quy Chương trình khung đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật điện tử
Chương trình khung đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật điện tử
Viết bởi TungĐV   
Thứ ba, 05 Tháng 4 2011 09:06

Chương trình khung đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật điện tử  (Ban hành theo Quyết định số 439/QĐ-ĐT&KHCN ngày 26/06/2009 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

Tên chương trình :       Kỹ thuật Điện tử

Trình độ đào tạo:         Đại học

Ngành đào tạo:             Kỹ thuật điện - điện tử

Loại hình đào tạo:         Chính quy

(Ban hành theo Quyết định số 439/QĐ-ĐT&KHCN ngày 26/06/2009 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

THỜI GIAN ĐÀO TẠO:4,5 năm

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA:200đvht (không bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy quốc gia – Khối A.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Cấu trúc khối kiến thức của chương trình                                                

STT

Khối kiến thức

đvht

1

Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu

70

2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Trong đó :

110

-  Kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành

66

-  Kiến thức ngành (kể cả kiến thức chuyên ngành)

44

3

Thực tập và Tốt nghiệp

20

 

Tổng cộng

200

 

 

Nội dung chương trình

Kiến thức giáo dục đại cương:            70 đvht


STT

Tên môn học

đvht

1

Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lênin

8

2

Đường lối cách mạng

4

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

4

Tiếng Anh

16

5

Vật lý 1 Và thí nghiệm

5

6

Vật lý 2 và thí nghiệm

5

7

Giải tích 1

4

8

Giải tích 2

4

9

Đại số

4

10

Xác suất thống kê

3

11

Toán kỹ thuật

4

12

Phương pháp số

3

13

Tin học đại cương

4

14

Hoá học

3

15

Giáo dục thể chất

5

16

Giáo dục quốc phòng

165 tiết

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành:                                 66 đvht

STT

Tên môn học

đvht

1

Điện tử số

5

2

Cấu kiện điện tử

4

3

Cơ sở đo lường điện tử

3

4

Điện tử tương tự

5

5

Lý thuyết mạch

4

6

Cơ sở dữ liệu

3

7

Kiến trúc máy tính

3

8

Kỹ thuật vi xử lý

4

9

Xử lý tín hiệu số

4

10

Lý thuyết thông tin

4

11

Lý thuyết trường điện tử và siêu cao tần

5

12

Mạng máy tính

3

13

Thực hành cơ sở

6

14

Quản lý dự án phần mềm

3

15

Điện tử công suất

3

16

Cơ sở điều khiển tự động

3

17

Thiết kế logic số

4

 

 

 Kiến thức chuyên ngành:

Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử máy tính:     44 đvht

 

STT

Tên môn học

đvht

1

Tổng quan về viễn thông

3

2

Truyền thông số

3

3

Đồ án thiết kế mạch điện tử

2

4

Đồ án thiết kế hệ thống số

2

5

Hệ thống nhúng

4

6

Thiết kế hệ thống nhúng

3

7

Thiết kế hệ thống VLSI

3

8

Công nghệ phát thanh truyền hình số

3

9

Cơ sở mật mã học

3

10

Tương tác người – máy

3

11

Thiết kế ngoại vi và kỹ thuật ghép nối

3

12

Xử lý ảnh

3

13

Xử lý tiếng nói

3

 

Các môn học tự chọn (chọn 2/4 môn)

6

 

CAD/CAM

3

 

Thiết kế IC số

3

 

Mạng cảm biến

3

 

Thị giác máy tính

3

 

 

Chuyên ngành Xử lý tín hiệu và truyền thông:      44 đvht

STT

Tên môn học

đvht

1

Tổng quan về viễn thông

3

2

Truyền thông số

3

3

Đồ án thiết kế mạch điện tử

2

4

Đồ án thiết kế hệ thống số

2

5

Hệ thống nhúng

4

6

Xử lý tiếng nói

3

7

Xử lý ảnh

4

8

Xử lý tín hiệu số thời gian thực

3

9

Đồ án xử lý tín hiệu số

2

10

Cơ sở mật mã học

3

11

Xử lý ảnh y sinh

3

12

Truyền thông đa phương tiện

3

13

Công nghệ phát thanh truyền hình số

3

 

Các môn học tự chọn (chọn 2/4 môn)

6

 

CAD/CAM

3

 

Mạng cảm biến

3

 

Thị giác máy tính

3

 

Chuyên đề xử lý hiệu và truyền thông

3

 

 

Thực tập tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp (hoặc thi tốt nghiệp):      20 đvht

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 05 Tháng 4 2011 09:08