Phòng Đào tạo và Khoa học Công nghệ

PTIT-kết nối tri thức và mang đến cho Sinh viên sự trưởng thành về nhân cách.
Bạn đang xem: Trang chủ Chương trình đào tạo Đại học chính quy Chương trình khung đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật điện tử
ukash |
Chương trình khung đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật điện tử
Viết bởi TungĐV   
Thứ ba, 05 Tháng 4 2011 09:06

Chương trình khung đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật điện tử  (Ban hành theo Quyết định số 439/QĐ-ĐT&KHCN ngày 26/06/2009 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

Tên chương trình :       Kỹ thuật Điện tử

Trình độ đào tạo:         Đại học

Ngành đào tạo:             Kỹ thuật điện - điện tử

Loại hình đào tạo:         Chính quy

(Ban hành theo Quyết định số 439/QĐ-ĐT&KHCN ngày 26/06/2009 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

THỜI GIAN ĐÀO TẠO:4,5 năm

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA:200đvht (không bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy quốc gia – Khối A.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Cấu trúc khối kiến thức của chương trình                                                

STT

Khối kiến thức

đvht

1

Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu

70

2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Trong đó :

110

-  Kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành

66

-  Kiến thức ngành (kể cả kiến thức chuyên ngành)

44

3

Thực tập và Tốt nghiệp

20

 

Tổng cộng

200

 

 

Nội dung chương trình

Kiến thức giáo dục đại cương:            70 đvht


STT

Tên môn học

đvht

1

Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lênin

8

2

Đường lối cách mạng

4

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

4

Tiếng Anh

16

5

Vật lý 1 Và thí nghiệm

5

6

Vật lý 2 và thí nghiệm

5

7

Giải tích 1

4

8

Giải tích 2

4

9

Đại số

4

10

Xác suất thống kê

3

11

Toán kỹ thuật

4

12

Phương pháp số

3

13

Tin học đại cương

4

14

Hoá học

3

15

Giáo dục thể chất

5

16

Giáo dục quốc phòng

165 tiết

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành:                                 66 đvht

STT

Tên môn học

đvht

1

Điện tử số

5

2

Cấu kiện điện tử

4

3

Cơ sở đo lường điện tử

3

4

Điện tử tương tự

5

5

Lý thuyết mạch

4

6

Cơ sở dữ liệu

3

7

Kiến trúc máy tính

3

8

Kỹ thuật vi xử lý

4

9

Xử lý tín hiệu số

4

10

Lý thuyết thông tin

4

11

Lý thuyết trường điện tử và siêu cao tần

5

12

Mạng máy tính

3

13

Thực hành cơ sở

6

14

Quản lý dự án phần mềm

3

15

Điện tử công suất

3

16

Cơ sở điều khiển tự động

3

17

Thiết kế logic số

4

 

 

 Kiến thức chuyên ngành:

Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử máy tính:     44 đvht

 

STT

Tên môn học

đvht

1

Tổng quan về viễn thông

3

2

Truyền thông số

3

3

Đồ án thiết kế mạch điện tử

2

4

Đồ án thiết kế hệ thống số

2

5

Hệ thống nhúng

4

6

Thiết kế hệ thống nhúng

3

7

Thiết kế hệ thống VLSI

3

8

Công nghệ phát thanh truyền hình số

3

9

Cơ sở mật mã học

3

10

Tương tác người – máy

3

11

Thiết kế ngoại vi và kỹ thuật ghép nối

3

12

Xử lý ảnh

3

13

Xử lý tiếng nói

3

 

Các môn học tự chọn (chọn 2/4 môn)

6

 

CAD/CAM

3

 

Thiết kế IC số

3

 

Mạng cảm biến

3

 

Thị giác máy tính

3

 

 

Chuyên ngành Xử lý tín hiệu và truyền thông:      44 đvht

STT

Tên môn học

đvht

1

Tổng quan về viễn thông

3

2

Truyền thông số

3

3

Đồ án thiết kế mạch điện tử

2

4

Đồ án thiết kế hệ thống số

2

5

Hệ thống nhúng

4

6

Xử lý tiếng nói

3

7

Xử lý ảnh

4

8

Xử lý tín hiệu số thời gian thực

3

9

Đồ án xử lý tín hiệu số

2

10

Cơ sở mật mã học

3

11

Xử lý ảnh y sinh

3

12

Truyền thông đa phương tiện

3

13

Công nghệ phát thanh truyền hình số

3

 

Các môn học tự chọn (chọn 2/4 môn)

6

 

CAD/CAM

3

 

Mạng cảm biến

3

 

Thị giác máy tính

3

 

Chuyên đề xử lý hiệu và truyền thông

3

 

 

Thực tập tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp (hoặc thi tốt nghiệp):      20 đvht

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 05 Tháng 4 2011 09:08