Phòng Đào tạo và Khoa học Công nghệ

PTIT-kết nối tri thức và mang đến cho Sinh viên sự trưởng thành về nhân cách.
Bạn đang xem: Trang chủ Chương trình đào tạo
Chương trình khung đào tạo theo tín chỉ hệ Cao đẳng chính quy
Viết bởi TungĐV   
Thứ ba, 21 Tháng 8 2012 15:46

Chương trình đào tạo Cao đẳng  theo tín chỉ xem tại tập tin đính kèm sau đây:...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 21 Tháng 8 2012 17:00
 
Chương trình khung đào tạo theo tín chỉ hệ Đại học chính quy
Viết bởi TungĐV   
Thứ ba, 21 Tháng 8 2012 15:38

Chương trình đào tạo Đại học theo tín chỉ xem tại tập tin đính kèm sau đây:...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 21 Tháng 8 2012 15:46
 
Chương trình khung đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin
Viết bởi TungĐV   
Thứ ba, 05 Tháng 4 2011 09:11

Chương trình khung đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin  (Ban hành theo Quyết định số 439/QĐ-ĐT&KHCN ngày 26/06/2009 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 05 Tháng 4 2011 09:13
 
Chương trình khung đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật điện tử
Viết bởi TungĐV   
Thứ ba, 05 Tháng 4 2011 09:06

Chương trình khung đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật điện tử  (Ban hành theo Quyết định số 439/QĐ-ĐT&KHCN ngày 26/06/2009 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 05 Tháng 4 2011 09:08
 


ukash |